Εκεί που σκάει το κύμα ή αλλιώς Διηγήματα με θάλασσα είναι συλλογή διηγημάτων που έγραψα μεταξύ 28 και 38 χρονών, μια δεκαετία κατά την οποία η σχέση μου με το θαλάσσιο στοιχείο ήταν πολύ δυνατή και σημαντική για μένα. Κάποια μικρότερα, κάποια μεγαλύτερα, όλα όμως διαδραματίζονται δίπλα ή μέσα στη θάλασσα. Η συλλογή αυτή δεν έχει εκδοθεί.